EUPHEME

Hoe kunnen we volgende termen definiëren.

Boat gcb7b7144e 1920

 

Hoe kunnen we volgende termen definiëren.

Interessante vraag, zeker als we zien dat het vaak sociologisch andere betekenissen heeft dan wat de woordenboeken zeggen.

Vluchteling

Vluchtelingen zijn personen die zich buiten hun land van herkomst bevinden uit vrees voor vervolging, conflict, algemeen geweld of andere omstandigheden die de openbare orde ernstig hebben verstoord en die als gevolg daarvan internationale bescherming behoeven.  De definitie van vluchteling staat in het Verdrag van 1951 en de regionale vluchtelingeninstrumenten, alsmede in het Statuut van de UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees.

Migrant

Hoewel er geen formele juridische definitie is van een internationale migrant, zijn de meeste deskundigen het erover eens dat een internationale migrant iemand is die van land van gewone verblijfplaats verandert, ongeacht de reden voor de migratie of de wettelijke status. In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen kortdurende of tijdelijke migratie, die betrekking heeft op verplaatsingen met een duur tussen drie en twaalf maanden, en langdurige of permanente migratie, die verwijst naar een verandering van land van verblijf voor de duur van één jaar of meer

United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Exile

De toestand van iemand die uit zijn eigen land, dorp enz. wordt gestuurd of weggehouden, meestal om politieke redenen.

Cambridge English Dictionary

Bijzonder is te weten dat ‘nieuwe inwoners’, zich vaak pas thuis voelen ééns ze hun officiële documenten hebben. 

Zelf ben ik de dochter van een migrant uit Algerije en een Belgische moeder. Als mensen mij vragen van welke origine ik ben zal ik altijd zeggen half/half. Maar hoe voel je je dan? Dringen ze vaak aan… Ik voel mezelf als mezelf. Het ene gaat niet zonder het andere. Maar wat ik wel voel is dat België mijn thuis is en Algerije mijn vaderland. Ook denk ik dat dit voor iedereen anders is, dat opvoeding hier zeker een grote rol in speelt. Mijn conclusie is dat de realiteit afhangt van waar we opgroeien en hoe onze opvoeding is geweest. De terminologieën die in het woordenboek gebruikt zijn naar mijn mening, in het leven geroepen om groepen te bepalen. Het is echter noodzakelijk om dit hokjes denken achter wegen te laten voor het welzijn van de nieuwe inwoners in een land.